Medverkande

Här är några av talarna som medverkar på AI for Executives-programmet – och fler kommer att läggas till under de kommande veckorna och månaderna.

Observera att uppsättningen av talare varierar på programmen vid de olika utbildningsorterna och inte alla talare som presenteras här kommer att delta i varje upplaga av programmet. Flera andra talare kan också bli aktuella. Denna lista är endast för att ge exempel på talare som medverkar i programmet.

Göran Lindsjö

AI Sweden, Internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor med många års erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom AI. Göran har även från Regeringskansliet arbetat med AI och med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning.

Sepideh Pashami

Senior Researcher vid Data Analysis Unit, Digital Systems Division, RISE, Co-PI för forskningsprojektet Learning and Sharing under Privacy constraints (DataLEASH) på Digital Futures.

Conny Svensson

chef för AI Transformation vid AI Sweden. Innan denna roll, mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom alla sektorer, som VP Consulting och Head of AI & Digital Transformation med CGI.

Ian Richardson

PhD, Director Executive Education, vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Han föreläser inom områdena strategi, ledarskap, förändring och digital transformation. Han är en av arkitekterna bakom AI for Sweden-programmet och har lång erfarenhet av arbete inom de europeiska medie- och tekniksektorerna.

Björn Hertzberg

VD, Algorete.io. Efter att ha tillbringat 20+ år inom data- och analysområdet har Björn arbetat med ett flertal organisationer inklusive H&M (chef för datavetenskap) och NASDAQ (chef för ekonomisk & statistisk forskning, Norden).

Johanna Björklund

Docent vid Umeå universitet. Hennes forskning kretsar kring analys av multimodal data, som syftar till att uppnå mänsklig förståelse genom bilder, ljud, video och text. Hon är en av grundarna av Codemill och Adlede AB, båda verksamheter fokuserade på medieförsörjningskedjan, och Direktör för Wallenberg Research Arena for Media and Language, som är en integrerad del av Wallenberg AI, Autonomous Systems och Software Program (WASP).

Fredrik Eng Larsson

Docent vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Fokuserad på supply chain management och i synnerhet hur stora och opålitliga data kan utnyttjas för att analysera och förbättra supply chain-verksamheten. Han är också en av grundarna av Akuret, en SaaS-lösning designad för detaljhandelsförsörjningskedjor, som ger detaljerad analys om när och var lagerinexakthet byggs upp.

Darek Haftor

professor i informationssystem vid Uppsala universitet. Arbetar med frågan om hur man kan använda digitala teknologier för att skapa affärsvärde. Han är expert på digitala affärsmodeller, hur man ökar produktiviteten när man använder digital teknik och implementerar digitala transformationer i organisationer.

Sandor Albrecht

PhD, Wallenberg Launchpad (WALP) & Wallenberg AI, Autonomous Systems och Software Program (WASP) samt rådgivare till AI Sweden. Innan han började sin nuvarande verksamhet var Sandor på Ericsson Research, där han var chef för Research Area Networking Technologies, och var grundare och chef för Ericsson Garage.

Johan Ripgården

Concept Manager – Analytics & AI på Atea Sverige, samt senior rådgivare till många datadrivna organisationer.

Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid mening, frågan om hur EU-rätten påverkar rättsutvecklingen och hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Lind är vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (UU) och medlem i styrgruppen för WASP-HS.

Johan Lennartson

Senior Advisor AI & Analytics på Atea Sverige. Har sedan 2018 bedrivit digital transformation med fokus på AI inom många olika branscher. Som certifierad Business Transformation Architect och innovationsledare är han expert på att hjälpa organisationer identifiera och realisera potentialen i avancerad dataanalys.

Joakim Samuelsson

Vd för Nordic School of Management med fokus på ledarskap som accelererar utveckling. Han är även Senior Research Associate i Whole, vars forskning utgår från Linköpings Universitet och fokuserar på utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer. Han arbetar dagligen med stöd för chefer och ledningsgrupper i exempelvis Epiroc och Ericsson, och i snabbväxande företag som Freebo och Sysarb.

Scroll to Top