Om programmet

AI for Executives ger dig en unik möjlighet att inhämta kunskap från verkliga tankeledare inom AI och digital transformation. Expertföreläsare med bakgrund inom näringsliv, akademi och politik ger dig en utförlig översikt över viktiga strategiska beslut vid implementering av AI-projekt i din organisation. Utöver de uppenbara tillfällena till lärande och nätverkande som presenteras i programmet kommer deltagarna att få en presentation av AI Swedens utökade ekosystem av experter. Utbildningen fokuserar på att se till att du har de verktyg du behöver för att ta nästa steg mot ett effektivt införande av AI.

Conny Svensson, Head of AI Transformation, AI Sweden
Göran Lindsjö, Founding Fellow & Senior Advisor, AI Sweden

Passar det här programmet dig?

  • Programmet är utformat för funktionschefer, chefer och ledare som snabbt måste utveckla sina kunskaper om och sin förståelse av strategisk AI/maskininlärning för att kunna stödja och driva på införandet av detta i sin organisation.
  • Programmet riktar sig till icke-tekniska/tekniska ledare för strategiska funktioner (ingen ingenjörs- eller teknisk erfarenhet krävs).
  • Programmet riktar sig till den (eller dem) som vill ta fram en sammanhängande AI-strategi under kommande månader och år.

Vad kommer programmet att ge?

  • En tillämpad inlärningsupplevelse som levereras av tankeledare inom AI och som förklarar AI på ett begripligt sätt och ger en översikt över dess möjligheter och begränsningar.
  • Förmågan att förstå grunderna i AI/maskininlärning och kunna kommunicera med viktiga aktörer/kollegor.
  • Förståelse för hur AI används globalt, med många konkreta exempel på tillämpningar, ställt mot en bakgrund av geopolitiska och etiska överväganden.
  • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation – och medvetenhet om vilka kompetensluckor som finns och vilka utmaningar som införandet medför.
  • Fortlöpande återkoppling på AI-relaterade förändringsplaner och tillgång till ett nätverk med likasinnade ledare.
  • En introduktion till AI Swedens tjänster och utökade ekosystem – en potentiellt ovärderlig resurs när du vill utveckla strategier inom detta område.
  • Ett intyg om avslutad utbildning från partneruniversitet i samarbete med AI Sweden.

Hur ser programmets upplägg ut?

AI for Executives kommer att ges av framstående leverantörer av ledarutbildning på universitetsnivå i samarbete med AI Sweden och modulerna kommer att hållas på plats för utvalda grupper. Kombinationen av evidensbaserat lärande, den senaste forskningen och praktisk erfarenhet – levererat av tankeledare och gästföreläsare – ger dig den mest tillförlitliga AI-lärmiljön tillgänglig i Sverige just nu.

AI for Executives är ett program på sex dagar som är indelat i fyra moduler. De första tre modulerna består av 5 dagar fördelat på tre tillfällen och levereras av respektive universitets leverantör av ledarutbildning. Den fjärde modulen är ett endags-evenemang som hålls av AI Sweden och som sammanför deltagande ledare över hela Sverige för en dag fylld av expertpresentationer, nätverkande och introduktion till AI Swedens ekosystem.

Deltagarna kan välja att registrera sig och genomföra programmet i Stockholm, Uppsala eller Göteborg. För att säkerställa en enhetlig programupplevelse har utbildningsverksamheterna vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet arbetat tillsammans med AI Sweden för att ta fram en gemensam utbildningsplan och säkrat tillgången till en framstående grupp av fakultets- och gästföreläsare över hela landet. Den exakta sammansättningen av föreläsare i de olika städerna kan skilja sig åt, beroende på regionala krav och branschkrav, men kvalitetsnivån på expertkunskaper och evidensbaserat lärande är samma i alla tre städerna.

Programmet kommer att hållas på svenska och även till viss del på engelska för att ge utrymme för internationella forskare och experter att medverka.

Scroll to Top