AI Sweden

AI Sweden är en av parterna i samarbetet bakom utbildningen AI for Executives. AI Sweden är det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, och stöds av den svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Deras uppdrag är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige. De gör detta tillsammans med över 100 partnersöver hela Sverige som verkar i privat och offentlig sektor såväl som inom akademin.

För att accelerera användningen av AI driver AI Sweden initiativ av nationellt intresse inom områden som informationsdriven hälso- och sjukvård, decentraliserad AI, ”edge learning” i rymden och stora språkmodeller för det svenska språket. Dessutom bygger de talangprogram tillsammans med partners och tillhandahåller kurser och resurser för att driva organisatorisk förändring. Beräkningsinfrastrukturen Data Factory gör det möjligt för partners att tillgängliggöra och få tillgång till data, nyttja beräkningskraft och lagringskapacitet i AI-projekt. 
 
Läs mer om AI Sweden 
Scroll to Top