AI for Executives

Ta kontroll över den strategiska AI-resan i din organisation i dag!

Play Video

AI for Executives

Ta kontroll över den strategiska AI-resan i din organisation i dag!

Anmäl dig till programmet AI for Executives – ett unikt samarbete mellan några av Sveriges främsta leverantörer av ledarutbildning på universitetsnivå och AI Sweden, det svenska nationella centret för tillämpad artificiell intelligens.

Målet med programmet är att öka förståelsen för AI, och utrusta beslutsfattare med den kunskap de behöver för att arbeta strategiskt med AI – och leda sina organisationer i införande av AI under de kommande åren.

På bilden (från vänster): Martin Svensson, Co-Director, AI Sweden; Håkan Ericson, Managing Director, Gothenburg University Executive Education AB; Ulrika Ljungman, Head of Commissioned Education, Uppsala University; and Ian Richardson, Director of Executive Education, Stockholm Business School, Stockholm University

L

På bilden (från vänster): Martin Svensson, Co-Director, AI Sweden; Håkan Ericson, VD School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg,; Ulrika Ljungman, Avdelningschef Uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet; och Ian Richardson, Director Executive Education, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

L

Göran Lindsjö, AI Sweden; Johanna Björklund, Umeå universitet; Sepideh Pashami, RISE; och Conny Svensson, AI Sweden.

Nu är vi igång!

Efter 18 månader av samarbete och planering var det fantastiskt roligt att dra igång den första omgången av “AI for Executives” på Stockholm Business School, Stockholms universitet denna vecka. Programmet, det första i sitt slag i Sverige, där organisationer för uppdragsutbildning vid de största universiteten i landet arbetar med AI Sweden, det svenska nationella centret för tillämpad artificiell intelligens. Ett fullsatt rum av chefer, som representerar många sektorer och branscher, samlades för två dagars presentationer från olika experter inklusive (i bilden): Göran Lindsjö, AI Sweden; Johanna Björklund, Umeå universitet; Sepideh Pashami, RISE; och Conny Svensson, AI Sweden. Många givande diskussioner – ett stort tack till alla talare och deltagare för ett par fantastiska dagar! Projektet är igång – nästa upp: Göteborg och Uppsala!

Göran Lindsjö, AI Sverige; Johanna Björklund, Umeå universitet; Sepideh Pashami, RISE; och Conny Svensson, AI Sverige.

Artificiell intelligens (AI) kan revolutionera vårt sätt att göra affärer och tillhandahålla offentliga tjänster. Men om vi ska kunna se fördelarna med dess transformationspotential för svenska organisationer måste kunskapen om AI:s potential finnas där de strategiska besluten fattas. AI är för många organisationer en strategisk nödvändighet och kräver ett starkt engagemang från ledningen.

I dag saknar tyvärr alltför många ledare de nödvändiga kunskaperna, färdigheterna och självförtroendet som behövs för att fatta välgrundade strategiska beslut om AI. Det får till följd att de utgör ett hinder när det gäller att införa nya tekniker i sina organisationer – något som får djupgående konsekvenser för den svenska industrins konkurrenskraft och framtida ekonomiska välmående.

L

L

Dr Ian Richardson, SBS, Stockholms universitet

Nu är det viktigare än någonsin att ledare får de kunskaper och färdigheter som krävs för att öka konkurrenskraften och driva den industriella transformationen  framåt – och det är kritiskt att AI får en central plats i organisationens resa. Att vänta och hoppas är inte en strategi.

AI for Executives är ett sex dagars program för ledare som har tagits fram av uppdragsutbildningsverksamheterna vid tre av Sveriges största universitet, i samarbete med experter på tillämpad digital transformation vid AI Sweden. Programmet är riktat till högre chefer som saknar det tekniska kunnandet – men vi vill tydliggöra att syftet inte är att lära chefer kodning/programmering. Deltagarna kommer istället att få kunskap, expertinsikter och praktiska tillvägagångssätt för att börja leda transformationen eller implementeringen av AI i sina organisationer och branscher.

Dr Ian Richardson, SBS, Stockholms universitet

Scroll to Top